Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 14:26

Αθλητές βουνού: Πόσο σημαντική είναι η έντονη διαλειμματική προπόνηση;

Τα προγράμματα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε αθλητή. Στόχος μας είναι:

- η διατήρηση των καρδιακών παλμών σε υψηλά επίπεδα(στα όρια του αναερόβιου κατωφλιού) καθόλη τη διάρκεια της άσκησης

- η λειτουργική ενδυνάμωση των μυικών ομάδων που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένων ασκήσεων και οργάνων στα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφόρων ειδών αντιστάσεις ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή: 

- Vertimax v8 (βελτιώνοντας λειτουργικά την κίνηση του δρομέα με επιπλέον αντιστάσεις)

- 4d pro reaction (με κύριο στόχο την ενδυνάμωση του πυρήνα)

- mpf λάστιχα αντιστάσεων(ενεργοποίηση των μυών που πρωταγωνιστούν σε ανηφορική και κατηφορική κλίση)

- ελεύθερα βάρη (με στόχο τη μέγιστη δύναμη για τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας)

Η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω των συνεχών προπονήσεων, χωρίς διαστήματα αποχής.

Καλή επιτυχία!