Για όλους

AGONISTIKH OLOUS

Αποτελεί μια μορφή άσκησης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου και έχει ως σκοπό: 

- Τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης

- Την ψυχοσωματική ευεξία, ψυχική ισορροπία των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προηγείται αξιολόγηση του αθλούμενου και σχεδιασμός προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις αρχές της προοδευτικής επιβάρυνσης.