Ομάδες

 

Σε συνεργασία με προπονητές όλων των κατηγοριών, και ειδικά με αυτούς που ασχολούνται με μικρές ηλικίες προσφέρουμε τις γνώσεις και την εξειδίκευση μας σε ότι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν με τη βελτίωση της αγωνιστικής λειτουργίας μιας ομάδας.

Σε συνεργασία με τον προπονητή σχεδιάζουμε πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης για κάθε περίοδο που βρίσκεται η ομάδα.

Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

  • Σχεδιασμό Προαγωνιστικής Προετοιμασίας
  • Κατάρτιση του προγράμματος της Αγωνιστικής Περιόδου
  • Σχεδιασμό Μεταβατικής Περιόδου

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε πρόγραμμα φυσικής κατάστασης και δύναμης για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.