Αθλητές

rgghg 

Η θεραπευτικη προπόνηση είναι το πιο βασικό στάδιο της επανένταξης ενός αθλητή στην αγωνιστική προπόνηση μετά από τραυματισμό.

Στο Vmax στοχεύουμε στην σταδιακή επανένταξη ενός αθλητή στην πλήρη αγωνιστική δράση.

Συνήθως παραλείπονται βασικά κομμάτια της προπόνησης αποκατάστασης ενός αθλητή με αποτέλεσμα η προσαρμογή του σε αγνωνιστικούς ρυθμούς να είναι το λιγότερο ελλειπής.

Η εκτέλεση λειτουργικών ασκήσεων (αλλαγές κατεύθυνσης ) είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη του αθλητή και αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητά μας.

Η εκγύμναση όλου του σώματος και όχι μόνο του τραυματισμένου μέλους είναι βασικός παράγοντας στην επανένταξη του αθλητή στις δραστηριότητές του και αυτό είναι που λαμβάνουμαι πάντα υπόψι στη διάρκεια της θεραπευτικής γυμναστικής.