Για όλους

rgfgdfg

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Βασικοί στόχοι της θεραπευτικής προπόνησης αποτελεί η βελτίωση της κίνησης και λειτουργικότητας καθώς και ο περιορισμός των συμπτωμάτων του πάσχοντα.  

Επιμερους στόχοι: 

- Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης 

- Η βελτίωση και διατήρηση της δύναμης και ελαστικότητας των μυών 

- Η βελτίωση και διατήρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης 

- Η βελτίωση  του κινητικου ελεγχου( σταθερότητα , ισορροπία , συναρμογή , λειτουργικότητα )